Restaurering av gammelt hus på kongsvinger

Lagd ny sandkasse med mulighet for tak /seil i Marikollen Bhg

Massebyttet og klargjor til asfaltering for sykkelbane i barnehage

Forskaling og støping til utekjøkken